História a súčasnosť

História a súčasnosť MODELKLUB-u Žilina MODELKLUB Žilina vznikol v polovici 60-tych rokov minulého storočia z iniciatívy dvoch žilinských modelárov Miroslava Lošonského, ktorý už dnes bohužiaľ nie je medzi nami a Petra Kačalu, ktorý je predsedom klubu od roku 1975 doposiaľ. MODELKLUB Žilina sa stal najdynamickejšie sa rozvíjajúcim modelárskym klubom v žilinskom okrese.

Do roku 1995 bola činnosť modelárov v žilinskom okrese rozdrobená do niekoľkých samostatných modelárskych klubov, spomeniem napríklad LMK Rosinky pod vedením pána Vániho, RC klub Žilina pod vedením dvojice pánov Petra Marmosteina a Róberta Kanáta, ktorý sa ako prví v okrese začali systematicky venovať stavbe a lietaniu s rádiom ovládaných modelov, LMK v Bytči pod vedením jedného z nestorov modelárskej činnosti v žilinskom okrese pána Ivana Brezányho, ktorý oslávil v septembri už neuveriteľných 83 rokov života a je stále aktívny modelár a niekoľkých menších modelárskych klubov v Tepličke nad Váhom pod vedením pána Jozefa Chalányho v Rajci pod vedením pána Milana Janeka a v Kysuckom Novom Meste pod vedením dnes už nebohého pána Ľudovíta Berčáka.

Činnosť klubov bola do začiatku 80-tych rokov orientovaná prevažne na letecké modelárstvo, najmä voľné bezmotorové a motorové modely. Najmä vo voľných modeloch patrili žilinskí modelári k slovenskej špičke.

S rozvojom technického pokroku najmä elektrotechniky sa začala čoraz väčšia časť modelárov orientovať na diaľkovo ovládané modely. V oblasti svahových vetroňov dosiahli významné úspechy páni Marmostein a Kanát, ktorí patrili v tom období k slovenskej špičke a druhý menovaný, získal aj titul majstra Slovenska.

V 80-tych rokoch sa úspešne rozvinula v MODELKLUBE Žilina aj sekcia lodných modelárov. V kategóriách rýchlostných motorových modelov lodí pre skupinové preteky sa otec a syn Maťaťovci vypracovali medzi špičku slovenských lodných modelárov, sú držiteľmi niekoľkých titulov majstrov Slovenska v triedach FSR 7,5 a FSR 15. Okrem toho úspešne reprezentovali Slovenskú republiku a Žilinu na niekoľkých majstrovstvách sveta a Európy poriadaných medzinárodnou organizáciou lodných modelárov v Európe – NAVIGA. Vynikajúci úspech sa podaril Jozefovi Maťaťovi, ktorý na majstrovstvách Európy v poľskom Bydgošči získal piate miesto.

Rovnako sa v rámci Slovenska presadil aj Peter Kačala v kategórii F5 rádiom riadených modelov plachetníc, ktorý získal dva tituly Majstra Slovenska a tiež sa zúčastnil, ako reprezentant SR dvoch majstrovstiev sveta organizácie NAVIGA v Poľsku.

Do revolúcie v roku 1989 poriadali modelárske kluby žilinského okresu ročne desať až dvadsať modelárskych súťaží,

ktorých sa zúčastňovali modelári z celého Československa.

Po revolúcii sa zásadne zmenili podmienky na činnosť modelárov. Dotácie, ktoré sa prideľovali jednotlivým klubom v závislosti od ich výkonov a aktivít sa postupne znižovali a spolu s narastaním technickej úrovne modelárstva a cien hrali čoraz menšiu úlohu pri podpore činnosti modelárskych klubov, ktorých aktivity sa postupne znižovali, čo sa bohužiaľ prejavilo aj počte modelárskeho dorastu. Táto situácia si vyžiadala zmenu v organizácii klubovej činnosti aj v žilinskom okrese. Zvyšky jednotlivých klubov sa nám podarilo, sústrediť pod hlavičkou MODELKLUB-u Žilina, ktorý má dnes 36 registrovaných členov, z ktorých sa približne 25 aktívne zúčastňuje modelárskych súťaží a verejných propagačných lietaní v SR aj v zahraničí. Ostatní lietajú pre radosť a pomáhajú pri organizovaní klubových akcií.

Žilinskí leteckí modelári pokračujú aj dnes v tradícií stavby a lietania s modelmi vetroňov, ale na technicky vyššej úrovni a tvoria takmer polovičku štartového poľa súťažiacich v kategóriách vetroňov s elektrickým pohonom v SR. Sú to vetrone, ktoré využívajú elektrický pohon na dosiahnutie potrebnej letovej výšky namiesto ručného vyťahovania vetroňov na vlečnej šnúre, na rozdiel od minulosti. Členovia nášho klubu stáli pri zrode a aktívne sa podieľali na rozvoji elektroletov v SR a úspešne sa zúčastnili etablovania tejto kategórie ako samostatnej letecko-modelárskej kategórie. V ostatných rokoch sa žilinskí modelári, členovia Modelklubu, najmä Juraj Bačiak, bratia Juro a Milan Večeřovci, Pavol Kysela, Bohumil Belan, Adam Ovečka a. i. patria k popredným pretekárom v tejto kategórii na Slovensku.

Na technický vývoj a zmeny vo vývoji modelárskeho športu zareagovali aj žilinskí modelári a dnes majú členovia viac ako desiatku veľkých modelov poháňaných benzínovými motormi s objemom až do 150 ccm a hmotnosťou až do 30 kg, ako aj vrtuľníky, s ktorými sa zúčastňujú predvádzacích lietaní na propagačných súťažiach (napr. Gôtovany …).

Žilinskí modelári sa aktívne zapojili aj do súťaže s historickými modelmi lietadiel v rámci slovenskej asociácie historických modelov (SAM 119). Tu dosahuje pozoruhodné výsledky nestarnúci člen klubu Ivan Brezány.

V ostatných dvoch rokoch sa snažíme opäť dostať z útlmu kategóriu rádiom riadených plachetníc, ktoré sa môžu rozvíjať aj vďaka podmienkam vytvorenými výstavbou Vodného diela Žilina.

V záujme zvýšenia výkonnosti modelárov v klube sme vytvorili technické sekcie pre oblasť modelov, ktorým sa venujú členovia klubu. Sekcie a ich vedúci sú:

sekcia elektroletov, vedúci Juraj Bačiak

sekcia motorových leteckých modelov, vedúci Jozef Maťaťa

sekcia historických modelov, vedúci Igor Klesniak

sekcia lodných modelov, vedúci Peter Kačala

sekcia modelov bojovej techniky, vedúci Michal Maťaťa

sekcia ultraľahkých lietadiel a bezmotorových a motorových jácht, vedúci Jozef Maťaťa.

MODELKLUB Žilina sa aj v týchto pre modelárov náročných podmienkach usiluje o výchovu mladej generácie, lebo väčšina členov MODELKUB-u už dnes nepatrí medzi najmladších. Je to však tvrdý boj o dorast, nakoľko dnešné technické vymoženosti, ako počítače, videorekordéry, DVD, walkmeny a diskmeny, mobily a ostatné technické vymoženosti sú tvrdou konkurenciou modelárskej činnosti náročnej na trpezlivosť, financie a sústavný tréning k majstrovskému ovládaniu modelov, pri výchove mladej generácie.

Podrobnejšie informácie o činnosti, modeloch a aktivitách MODELKLUB-u Žilina môžu záujemcovia nájsť na našej webovej stránke www.mok-zilina.sk.

Peter Kačala

Predseda MODELKLUB Žilina

Previous Article

Štefanské polietanie 2019

Next Article

Modelárske letisko Hôrky

Related Posts