SÚŤAŽ je ZRUŠENÁ !!! . Súťaž kategórie F5L 1.6.2024

Počasie nepraje.

Zoznam prihlásených k 28.05.2024

Dátum súťaže:         1.6.2024
Číslo súťaže:            LE-2024-024-02
Usporiadateľ:          LERMAS – Letecko – raketomodelárska asociácia Slovenska
Organizátor:            Modelklub Žilina
Web stránka:           https://mokzilina.sk
Miesto:                      Modelárske letisko Hôrky pri Žiline 49°11’51.6″N 18°41’40.7″E
Kategórie:              F5L – Seniori, Seniori 60+, Juniori
Pravidlá:                   F5L FAI sporting code                                     https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f5_electric_24.pdf

Štartovné:           Juniori        – 10 €
                            Seniori a Seniori 60+       – 20 €

Prihlášky:                   Emailom na:
F5L@mokzilina.sk
Email musí obsahovať:   
Meno a Priezvisko: 
Krajina:  SVK                                            
FAI ID:                                          
Klub:                                         
Kategória: F5L – Senior, Senior 60+, Junior                                           

Kanál: 2.4Ghz                                            
Obed: Áno

Registrácia do:         28.5.2024 20:00hod.
Riaditeľ súťaže:        Ing.Bohumil Belan
Športový komisár:   Ing.Juraj Bačiak

Program súťaže:    
Sobota      
8:00 – 9:00 Príchod účastníkov – tréningové lietanie
9:10 – 9:20 Otvorenie súťaže
9.30 – 18:00 Súťažné lety  

Letové podmienky:    V prípade počtu súťažiacich do 30, bude sa lietať 6 kôl a 2 finále.
Ak bude väčší počet súťažiacich sa bude znižovať počet základných kôl  alebo finálové kolá.

Ceny: Prví traja v senioroch, senioroch 60+ a junioroch dostanú poháre.

Protesty: Do 30 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 20 €. Zaplatený poplatok sa vracia len ak je protest prijatý (t.j. uznaný). Poplatok za neuznané protesty zostáva usporiadateľovi súťaže.

Bezpečnosť:  Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov,  inak môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú poistnú  zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1   pre poistenie činnosti členov  asociácie pri vykonávanej modelárskej  činnosti.

Organizátor súťaže má právo nepripustiť športovca na súťaž bez platnej poistnej zmluvy pre zodpovednosti za škody. Športovec môže podpísať vyhlásenie, že preberá osobnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním a jeho činnosťou počas súťaže.

V Žiline 2.12.2023

Ing.Bohumil Belan
Modelklub Žilina

Organizácia letovej plochy.

Propozicie vo formáte PDF

Previous Article

Hôrky 14.4.2024

Next Article

1. máj 2024 modelárske letisko Hôrky

Related Posts